Přihlášení

KOMORA POVĚŘENCŮ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KOMORA POVĚŘENCŮ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Posláním a účelem Komory je sdružovat osoby, které vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, zkráceně DPO) ve smyslu evropského nařízení č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR) a svými aktivitami přispívat k rozvoji a zkvalitnění poskytování služeb pověřence v České republice.

O komoře