29. 2. 2024

AUDIT – VEŘEJNÝ SEKTOR

Zpracování osobních údajů je dynamickým procesem, který prochází vývojem. Nelze se proto

Audit zpracování osobních údajů nezávislým subjektem má mnoho pozitivních přínosů:

 • Je to signál všem občanům, zastupitelům, zaměstnancům apod., že ochrana osobních údajů je na vysoké úrovni a data jsou v bezpečí.
 • Posílíte svou image zodpovědného správce.
 • Odstraníte nebo alespoň výrazně snížíte rizika v této oblasti, snížíte riziko ztráty dat.
 • Ušetříte finanční prostředky, které by musely být vynaložené v souvislosti s řešením bezpečnostních incidentů.
 • Zefektivníte procesy na vašem úřadu či škole.

Součástí auditu je:

 • Zhodnocení zpracovávaných osobních údajů, provedení obhajoby účelů zpracování, posouzení skartačních lhůt apod.
 • Zhodnocení přístupů k osobním údajům (jak elektronické, tak papírové formě).
 • Ověření ochrany osobních údajů u externích zpracovatelů osobních údajů a dodavatelů služeb s přístupem k osobním údajům.
 • Kontrola záznamů o činnostech.
 • Kontrola smluvní dokumentace.
 • Analýza rizik.
 • LIA, PRE DPIA, DPIA.
 • Kontrola zabezpečení osobních údajů.
 • Zrevidování souhlasů se zpracováním osobních údajů (Nasazení/použití, ukládání a správa, nadbytečnost užívání).
 • Kontrola webových stránek.
 • Kontrola a aktualizace vnitřní dokumentace.
 • Životní cyklus IT.
 • Úprava Informačního memoranda podle aktuálního stavu zpracování.
 • Proškolení zaměstnanců.
 • Kontrola nastavení kamerových systémů.
 • Kontrola docházkových systémů.
 • Kontrola zveřejňování osobních údajů na úřední desce, v registru smluv apod.
 • Kontrola nastavení pravidel předávání osobních údajů zastupitelů, členům výborů a komisí.
 • Nastavení zveřejňování osobních údajů prostřednictví sociálních sítí.