25. 6. 2024

Bezpečný pohyb v kybernetickém světě

Na základě aktuálních vládních opatření vydaných v souvislosti s epidemii covid-19 Komora pověřenců pro ochranu osobních údajů vytvořila sérii webových školení, která mají pomoci pracovníkům a zaměstnancům samosprávy, školství a zdravotnictví bezpečně se pohybovat v kybernetickém světě.

Jak vyplývá z varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kybernetické útoky jsou stále častější a cílenější. K útoku nejčastěji dochází chybou koncových uživatelů prostřednictvím tzv. phishingu nebo spearphishingu, dále prostřednictvím nezabezpečených koncových zařízení nebo nezabezpečených on-line účtů. 

Aby bylo možné kybernetickým útokům zabránit, popř. co nejvíce snížit tuto hrozbu, je nutné vědět, jak se mají pracovníci a zaměstnanci chovat a jaká pravidla nastavit a dodržovat. A právě k tomu slouží toto školení.

V tomto školení získají vaši pracovníci informace:

  • jak zabezpečit PC nebo smartphone,
  • jak správně a bezpečně komunikovat,
  • jak zabezpečit své on-line účty.

Délka školení: 1,5 hodiny

Maximální počet účastníků: do 50 účastníků

Školení bude realizováno prostřednictvím videokonference Google Meet

Účastník po úhradě poplatku obdrží link k účasti na školení.

Cenové balíčky:

  • do 3 osob: 990,-Kč za osobu
  • nad 3 osoby: 750,-Kč za osobu
  • pro členy Komory: 650,-Kč za osobu

Termíny školení

Přihláška na školení (webový formulář)

Přihláška.doc

Školitel: Ing. Roman Rábek