Přihlášení

KONTAKTY

Komora pověřenců pro ochranu osobních údajů z.s.

Komora pověřenců je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 68187