30. 5. 2024

MODUL OSOBNÍ ÚDAJE

Tento modul poskytne účastníku Akademie informace o tom, kde se nachází osobní údaje, co to jsou osobní údaje, jak se rozpoznají, jaké jsou účely zpracování. Naučí ho vytvořit důvody obhajoby. Poskytne vysvětlení pojmu dataset, jak a kde získat informace o osobních údajích a datasetech, jak nastavit skartační lhůty / retention time atd. Důležitou součástí je také vysvětlení vztahu osobních údajů a jejich zpracování a IT systémů.

Termíny:


6. 9. 2022 od 9.00 hod. – teoretická část
8. 9. 2022 od 9.00 hod. – praktická část

Cena:

5.000,-Kč
Sleva pro členy Komory pověřenců je 50% ze základní ceny
Předplatitelé časopisů SMS SLUŽBY s.r.o. mají 15% slevu na všechny moduly Akademie pověřenců

Školitelé

Ing. Michal Merta, MBA, MSc., LL.M.
Mgr. et Ing. Zdeněk Truhlář

Způsob výuky:   webové školení prostřednictvím Google Meet

Postup přihlášení se, platby a účasti na modulech vzdělávacího programu naleznete zde.

Přihláška do modulů vzdělávacího programu Akademie pověřenců

Přihláška do modulů vzdělávacího programu Akademie pověřenců.doc