7. 5. 2021

Nástroje pro komunikaci a práci z domova

Školení je vhodné pro všechny pracovníky.  Je zaměřené na opatření k ochraně osobních údajů při používání vybraných nástrojů pro komunikaci a práci z domova

V tomto školení získají vaši pracovníci informace týkající se:

  • výběru nástroje komunikaci a videokonference
  • zapracování používání nástroje do dokumentace GDPR
  • bezpečnostních pravidel a nastavení uživatelských přístupů u nástrojů ve vlastní správě úřadu
  • výhod a rizik vybraných nástrojů
  • zásad používání nástrojů pro viodeokonference a práci z domova tak, aby byly dodrženy v maximální míře požadavky na ochranu osobních údajů

Součástí je ukázka práce v jednotlivých vybraných nástrojích při dodržování maximální obezřetnosti.

Délka školení: 2 hodiny

Maximální počet účastníků: do 50 účastníků

Školení bude realizováno prostřednictvím videokonference Google Meet.

Účastník po úhradě poplatku obdrží link k účasti na školení.

 

Cenové balíčky:

  • do 3 osob: 890,-Kč za osobu
  • nad 3 osoby: 650,-Kč za osobu
  • pro členy Komory: 550,-Kč za osobu

Termíny školení

Přihláška na školení

Přihláška.doc

Školitel: Mgr. Vladimíra Hloušková