19. 7. 2024

O NÁS

MISE

Zvýšení úrovně ochrany osobních údajů.

VIZE

  • Sdružování pověřenců pro ochranu osobních údajů.
  • Definování standardů kvality činností pověřenců pro ochranu osobních údajů.
  • Spolupráce se státní správou – při připomínkování, úpravách či návrzích legislativní dokumentace spojené s ochranou osobních údajů.
  • Propagace významu ochrany osobních údajů.

STRATEGIE

  • Kontinuální zvyšování znalostí a dovedností pověřenců pro ochranu osobních údajů.
  • Propagace komory.
  • Koncentrace informací o problematice osobních údajů.
  • Zajištění zvýšení kvality služeb pověřenců pro ochranu osobních údajů

Posláním a účelem Komory je sdružovat osoby, které vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, zkráceně DPO) ve smyslu evropského nařízení č. 2016/279, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR) a svými aktivitami přispívat k rozvoji a zkvalitnění poskytování služeb pověřence v České republice.

Komora poskytuje podporu svým členům v rolích pověřenců, poskytuje odborné poradenství, chrání a prosazuje zájmy pověřenců, vytváří předpoklady pro kvalitní a vysoce profesionální poskytování služby pověřence.

Posláním Komory pověřenců je umožnit svým členům sdílení zkušeností s ochranou osobních údajů napříč všemi obory soukromého i veřejného sektoru, zajišťovat školení pro pověřence, a tím zabezpečovat odbornou úroveň poskytovatelů této služby.