25. 6. 2024

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Důvodem existence funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v evropské legislativě je snaha zajistit dostatečně nezávislý a odborný dohled nad zpracováním osobních údajů v relevantních institucích. Logicky je tak hlavním předpokladem výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů odborný přehled a praxe v oblasti ochrany osobních údajů. 

Je přitom jen málo právem regulovaných procesů ve společnosti, které jsou ze své povahy tak proměnlivé jako nakládání s osobními údaji. Je proto potřeba neustále sledovat aktuální vývoj a přizpůsobovat se mu, což je ostatně jedna z povinností, ale i práv pověřence pro ochranu osobních údajů.

Abychom Vám alespoň částečně tento náročný úkol usnadnili, zejména pokud s ochranou osobních údajů ve Vaší instituci začínáte, pokusili jsme se v této sekci shromáždit celá znění nebo odkazy na znění všech relevantních právních předpisů a odkazy na další instituce zabývající se ochranou osobních údajů . Zároveň v této sekci do budoucna naleznete i aktuality a upozornění na skutečnosti nelegislativní povahy, které mohou mít širší vliv na ochranu osobních údajů.

Upozornění: Komora pověřenců osobních údajů nepřejímá odpovědnost za jakákoliv vyjádření či doporučení třetích osob uvedená na webových stránkách jejichž odkazy lze nalézt v této sekci.