7. 5. 2021

PRACOVNÍ A PROJEKTOVÉ TÝMY KOMORY

Jednou s hlavních aktivit Komory pověřenců je rozvoj oblasti ochrany osobních údajů v naší zemi. Jednou z forem podpory odborníků v této oblasti je zřízení specializovaných pracovních skupin. 

Každá pracovní skupina má svého předsedu. 

Předseda má v kompetenci náplň pracovní skupiny a komunikaci mezi vedením Komory a pracovní skupinou. Pracovní skupiny si mohou zvolit do vedení také místopředsedy, kteří budou předsedu v jeho nepřítomnosti zastupovat nebo mu s jeho agendou pomáhat.

V současné době jsou aktivní tyto pracovní skupiny. V případě, že budete mít zájem v některé z níže uvedených pracovních skupin pracovat, napište na e-mail info@komorapoverencu.cz

Legislativa a terminologie ochrany osobních údajů

Školení pro veřejnost

Akademie pověřence

Na vlastní osobní údaje

Více informací k jednotlivým týmům naleznete na stránkách příslušných týmů.