Přihlášení

PRACOVNÍ SKUPINY

  • Jednou s hlavních aktivit Komory pověřenců je rozvoj oblasti ochrany osobních údajů v naší zemi. Jednou z forem podpory odborníků v této oblasti je zřízení specializovaných pracovních skupin.
  • Každá pracovní skupina má svého předsedu a sekretáře.
  • Předseda má v kompetenci náplň pracovní skupiny a komunikaci mezi vedením Komory a pracovní skupinou. Pracovní skupiny si mohou zvolit do vedení také místopředsedy, kteří budou předsedu v jeho nepřítomnosti zastupovat nebo mu s jeho agendou pomáhat.
  • Sekretář řídí chod a organizaci pracovní skupiny včetně evidence členů, pořizování zápisů z jednání apod.

V současné době jsou aktivní tyto pracovní skupiny. V případě, že budete mít zájem v některé z níže uvedených pracovních skupin pracovat, napište na e-mail: info@komorapoverencu.cz

  1. PS Kodex Pověřence pro ochranu osobních údajů
  2. PS Legislativa ochrany osobních údajů
  3. PS Registr Pověřenců pro ochranu osobních údajů

Podrobnější informace jsou uvedeny v uzavřené části webu určeného pro členy Komory.