25. 6. 2024

Odhalování falešných e-mailových zpráv a zamezení spuštění škodlivého kódu

Jak vyplývá z varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kybernetické útoky jsou stále častější a cílenější. K útoku nejčastěji dochází chybou koncových uživatelů prostřednictvím tzv. phishingu nebo spearphishingu. V obou případech se jedná o podvodný e-mail, který obsahuje zavirovanou přílohu nebo odkaz na zavirovanou stránku. Spearphishing je zákeřnější v tom, že je cíleně připraven pro danou instituci nebo dokonce konkrétního uživatele, tzn. například se tváří jako e-mail z oddělení technické podpory dané instituce nebo něco podobného.

Aby bylo možné kybernetickým útokům zabránit, popř. co nejvíce snížit tuto hrozbu, je nutné vědět, jak se mají zaměstnanci chovat a jaká pravidla nastavit. A právě k tomu slouží toto školení.

V tomto školení získají vaši pracovníci informace:

  • o typech útoků na uživatele PC, jakým způsobem se šíří, jak zjistit jejich výskyt a jak se proti nim chránit,
  • o zásadách správného chování uživatele PC na Internetu,
  • jak odhalit falešné e-maily na příkladech,
  • jak zamezit spuštění škodlivého kódu v PC.

Délka školení: 2 hodiny

Maximální počet účastníků: do 50 účastníků

Školení bude realizováno prostřednictvím videokonference Google Meet

Účastník po úhradě poplatku obdrží link k účasti na školení.

Cenové balíčky:

  • do 3 osob: 890,-Kč za osobu
  • nad 3 osoby: 650,-Kč za osobu
  • pro členy Komory: 550,-Kč za osobu

Termíny školení

Přihláška na školení (webový formulář)

Přihláška.doc

Školitel: Ing. Roman Rábek