6. 2. 2023

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na podřazených stránka naleznete informace a žádosti vztahující se ke zpracovávání osobních údajů Komorou pověřenců pro ochranu osobních údajů z.s. nebo externích Zpracovatelů.

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

ZÁSADY COOKIES (EU)