7. 5. 2021

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na podřazených stránka naleznete informace a žádosti vztahující se ke zpracovávání osobních údajů Komorou pověřenců pro ochranu osobních údajů z.s. nebo externích Zpracovatelů