6. 2. 2023

Je nutno informovat klienta?

Restricted contentJe nutno informovat klienta?
Vladimíra HlouškováVladimíra Hloušková Personál zeptal se před 2 roky

Musí správce, informovat klienta, od kterého má souhlas se zpracováním osobních údajů z období před nabytím účinnosti Nařízení GDPR, že zpracovává jeho osobní údaje na základě jiných zákonných oprávnění a jeho souhlas již nepotřebuje?