7. 5. 2021

Je nutno informovat klienta?

PORADNAJe nutno informovat klienta?
Vladimíra HlouškováVladimíra Hloušková Personál zeptal se před 3 měsíci

Musí správce, informovat klienta, od kterého má souhlas se zpracováním osobních údajů z období před nabytím účinnosti Nařízení GDPR, že zpracovává jeho osobní údaje na základě jiných zákonných oprávnění a jeho souhlas již nepotřebuje?

1 Odpovědi
Jan JirkůJan Jirků Personál odpověděl před 3 měsíci

Souhlas se zpracováním osobních údajů byl nadužíván již za účinnosti stávajícího zákona č. 101/2000 Sb., jak se opakovaně vyjádřil ÚOOÚ. Pokud správce důsledně dodržuje stávající úpravu, ve většině případů již souhlas nepoužívá a používá informaci o zpracování osobních údajů včetně zákonnosti.
Většina stávajících souhlasů tedy musí být nejpozději k datu účinnosti obecného nařízení aktualizována informací o způsobu zpracování, včetně zákonnosti.
Vzhledem k tomu, že v informacích o zpracování osobních údajů bývají odkazy na účinnou legislativu, bude s pravděpodobností hraničící s jistotou nutné aktualizovat rovněž stávající informace o zpracování osobních údajů.