30. 5. 2024

Jedná se o Zpracovatele?

Restricted contentJedná se o Zpracovatele?
Vladimíra HlouškováVladimíra Hloušková Personál zeptal se před 3 roky

Je podle vašeho názoru „zpracovatelem“ osobních údajů (se kterým musí být uzavřena smlouva splňující požadavky čl. 28 GDPR) subjekt, kterému jakožto správce osobních údajů předám pouze jednorázově osobní údaje třetí osoby (zaměstnance či zákazníka – většinou jméno, příjmení, datum narození, bydliště a číslo dokladu totožnosti) za tím účelem, aby tento subjekt na základě uzavřeného smluvní vztahu zařídil u celního úřadu např. možnost vycestování třetích osob (zaměstnanců, zákazníků) mimo území ČR letadlem, jehož jsme provozovatelem?