7. 5. 2021

Jedná se o Zpracovatele?

PORADNAJedná se o Zpracovatele?
Vladimíra HlouškováVladimíra Hloušková Personál zeptal se před 3 měsíci

Je podle vašeho názoru „zpracovatelem“ osobních údajů (se kterým musí být uzavřena smlouva splňující požadavky čl. 28 GDPR) subjekt, kterému jakožto správce osobních údajů předám pouze jednorázově osobní údaje třetí osoby (zaměstnance či zákazníka – většinou jméno, příjmení, datum narození, bydliště a číslo dokladu totožnosti) za tím účelem, aby tento subjekt na základě uzavřeného smluvní vztahu zařídil u celního úřadu např. možnost vycestování třetích osob (zaměstnanců, zákazníků) mimo území ČR letadlem, jehož jsme provozovatelem?

1 Odpovědi
Jan JirkůJan Jirků Personál odpověděl před 3 měsíci

V uvedeném případě se zcela nepochybně jedná o zpracovatele a zpracování podle čl. 4 odst. 2 a 8 a správce i zpracovatel musí splnit veškeré povinnosti z toho vyplývající. Zejména, nikoli však pouze, povinnost informovat subjekt údajů o skutečnosti předání osobních údajů zpracovateli, identifikačních údajích zpracovatele, rozsahu osobních údajů, účelu a typech zpracování a konečném příjemci (v tomto případě Celní úřad). K tomuto není třeba souhlasu, jedná se o “zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje”, podle čl. 6 obecného nařízení odst. 1 písm. c).