7. 5. 2021

Míra odpovědnosti pověřence

PORADNAMíra odpovědnosti pověřence
Vladimíra HlouškováVladimíra Hloušková Personál zeptal se před 3 měsíci

Do jaké míry je pověřenec zodpovědný za výkon své funkce v případě spatného rozhodnutí nebo v případě, že město neplní povinnosti vyplývající s GDPR?

1 Odpovědi
Jan JirkůJan Jirků Personál odpověděl před 3 měsíci

Vzhledem k tomu, že dosud nebyla žádná judikatura k dané otázce, nelze ji odpovědět zcela konkrétně. Obecně platí, že za soulad s obecným nařízením odpovídá správce, případně zpracovatel. Ve vztahu k dozorovému orgánu bude tedy vždy odpovědným a případně sankcionovaným subjektem správce, v daném případě město. Přenesení odpovědnosti možné není, lze však uvažovat o náhradě škody. Bude však nezbytné prokázat zavinění, což se bude lišit případ od případu. Bez širší judikatury se dostáváme na pole právního názoru. Dovedu si představit, úspěšné uplatnění žaloby na náhradu škody, pokud pověřenec aktivně zapříčiní nesoulad s obecným nařízením pokynem, informací, návodem podobně, a naopak neúspěšné v případě, že správce ignoruje správné pokyny pověřence. Otázka má ještě jednu rovinu, a totiž neplnění povinností, které vyplývají z úkolů pověřence podle obecného nařízení. Opět vůči subjektu údajů nebo dozorovému orgánu nese odpovědnost správce, avšak vymáhání náhrady případné škody vzniklé neplněním nebo nesprávným plněním úkolů pověřence, vidím jako možné.