7. 5. 2021

Možný střet zájmů

PORADNAMožný střet zájmů
Vladimíra HlouškováVladimíra Hloušková Personál zeptal se před 3 měsíci

U jedné “povinné” příspěvkové organizace (Základní umělecká škola) jsem narazila na fakt, že poskytovatel IT služeb (celé zabezpečení chodu organizace) nabídl škole výkon funkce pověřence. V tomto případě mám však za to, že se jedná o střet zájmů???

1 Odpovědi
Jan JirkůJan Jirků Personál odpověděl před 3 měsíci

Záleží na tom, zda součástí poskytování IT služeb je také zpracování osobních údajů. Pokud IT služby zabezpečují chod systémů celé organizace, nemusí automaticky pracovat s osobními údaji. Zajištění softwaru, případně hardwaru pro správu databází, například, vůbec nemusí zahrnovat manipulaci s daty v čitelné, de-anonymizované podobě. V daném případě lze sjednat smlouvu o výkonu funkce pověřence při splnění všech zákonných kroků, zejména nikoli však pouze:
– zadání formou veřejné zakázky
– zajištění, že poskytovat IT nezpracovává data v čitelné podobě.
Pozn.: V takovém případě poskytovatel nyní již služeb pověřence musí mít samozřejmě z titulu výkonu své funkce přístup k osobním údajům, což však není zpracováním ve smyslu Nařízení. Musí však být zabezpečena výše uvedená podmínka, že součástí poskytování služeb IT není zpracování osobních údajů.