7. 5. 2021

Neoznámené kontaktní údaje klientem

PORADNANeoznámené kontaktní údaje klientem
Vladimíra HlouškováVladimíra Hloušková Personál zeptal se před 3 měsíci

Klient nám neoznámil změnu bydliště a korespondence se nám vrací jako nedoručená. Jak můžeme splnit informační povinnost podle GDPR? Souhlas podepsat nepotřebujeme

1 Odpovědi
Jan JirkůJan Jirků Personál odpověděl před 3 měsíci

Obecné nařízení pamatuje na takovéto případy a uvádí v bodu 62 Preambule, že “Povinnost poskytnout informace není třeba ukládat v případech, … kdy poskytnutí těchto informací subjektu údajů není možné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.”
Je na zvážení správce a na jeho schopnosti tuto nemožnost nebo nadměrné úsilí doložit dozorovému orgánu.
Zdůrazňuji, že toto platí pouze v případě, že správce má k zpracování osobních údajů zákonné oprávnění. V případech, kdy je povinný souhlas, nelze toto použít.