7. 5. 2021

Nutnost pověřence?

PORADNANutnost pověřence?
Vladimíra HlouškováVladimíra Hloušková Personál zeptal se před 3 měsíci

Pokud provozovatel prodejny potravin se třemi zaměstnanci má v prodejně umístěny bezpečnostní kamery, které zabírají výhradně vnitřní prostory obchodu, musí jmenovat pověřence?

1 Odpovědi
Jan JirkůJan Jirků Personál odpověděl před 3 měsíci

Počet zaměstnanců pro jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů není rozhodný: Pověřence jmenuje správce nebo zpracovatel při splnění jedné ze tří podmínek článku 37 odst. 1 písm. a), b) a c) obecného nařízení. Těmi jsou:
a) zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí;
b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů;
c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.
Na Vámi popsanou prodejnu potravin se nevztahuje ani jedna ze tří podmínek, tedy pověřence pro ochranu osobních údajů mít nemusíte.