7. 5. 2021

Povinnost jmenování pověřence u příspěvkových organizací

PORADNAPovinnost jmenování pověřence u příspěvkových organizací
Vladimíra HlouškováVladimíra Hloušková Personál zeptal se před 3 měsíci

Vzniká podle vašeho názoru povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) subjektům typu veřejné knihovny, které jsou příspěvkovými organizacemi a jejichž databáze uživatelů zahrnují množstevně přes 10 tisíc subjektů osobních údajů včetně dětí? Je takovéto zpracování osobních údajů podle vašeho názoru zpracováním „rozsáhlým“ ve smyslu vydaného výkladového stanoviska pracovní skupiny WP 29 ve vztahu DPO?

1 Odpovědi
Jan JirkůJan Jirků Personál odpověděl před 3 měsíci

Neplatí, že by jen pouze z důvodu, že organizace byla založena subjektem, který musí mít pověřence, měla mít též pověřence. Jinými slovy u takto založených organizací je nutné zkoumat, zdali nemusí mít pověřence především dle článku 37 odst. 1 písm. b), c) obecného nařízení. Důležité je věnovat pozornost podmínkám, které musí nastat pro vznik této povinnosti (např. musí jít o hlavní činnost spočívající v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií osobních údajů či jít o hlavní činnost spočívající v rozsáhlém monitorování subjektů údajů). Činnost knihoven nespadá do vymezení v článku 37 odst. 1 písm. b) a c) obecného nařízení, protože vedení databáze členů není jejich hlavní činností.