7. 5. 2021

Právo pověřence účastnit se jednání Rady města

PORADNAPrávo pověřence účastnit se jednání Rady města
Vladimíra HlouškováVladimíra Hloušková Personál zeptal se před 3 měsíci

Pověřenec by měl mít přístup také na porady vedoucích pracovníku, jak je to s Radou města. Rada města je neveřejná. Musí tedy vedení města umožnit přístup pověřenci také na Radu města?

2 Odpovědi
Jan JirkůJan Jirků Personál odpověděl před 3 měsíci

Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, “Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.”, §101 odst. 1. Bylo by neúčelné, aby se pověřenec účastnil všech jednání rady města nebo těch částí jednání, která nemají vztah k ochraně osobních údajů. Rada musí umožnit pověřenci vystoupení, pokud o ně požádá. Rovněž musí rada pověřence přizvat ke všem jednáním, pokud by se dotýkali zpracování osobních údajů. Případné opakované projednávání předmětných otázek bez účasti pověřence by dozorový orgán mohl vyhodnotit jako nesoulad s pravidly obecného nařízení.

Jan JirkůJan Jirků Personál odpověděl před 3 měsíci

Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, “Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.”, §101 odst. 1. Bylo by neúčelné, aby se pověřenec účastnil všech jednání rady města nebo těch částí jednání, která nemají vztah k ochraně osobních údajů. Rada musí umožnit pověřenci vystoupení, pokud o ně požádá. Rovněž musí rada pověřence přizvat ke všem jednáním, pokud by se dotýkali zpracování osobních údajů. Případné opakované projednávání předmětných otázek bez účasti pověřence by dozorový orgán mohl vyhodnotit jako nesoulad s pravidly obecného nařízení.