25. 5. 2022

Právo pověřence účastnit se jednání Rady města

PORADNAPrávo pověřence účastnit se jednání Rady města
Vladimíra HlouškováVladimíra Hloušková Personál zeptal se před 1 rokem

Pověřenec by měl mít přístup také na porady vedoucích pracovníku, jak je to s Radou města. Rada města je neveřejná. Musí tedy vedení města umožnit přístup pověřenci také na Radu města?