1. 12. 2021

Právo pověřence účastnit se jednání Rady města

PORADNAPrávo pověřence účastnit se jednání Rady města
Vladimíra HlouškováVladimíra Hloušková Personál zeptal se před 10 měsíci

Pověřenec by měl mít přístup také na porady vedoucích pracovníku, jak je to s Radou města. Rada města je neveřejná. Musí tedy vedení města umožnit přístup pověřenci také na Radu města?