1. 12. 2021

Role Správce a Zpracovatele ve stavebnictví

PORADNAKategorie dotazu: DotazRole Správce a Zpracovatele ve stavebnictví
Vladimíra HlouškováVladimíra Hloušková Personál zeptal se před 10 měsíci

Můj dotaz se týká zpracovatele. Zpracovatel je ten, kdo na základě smlouvy se správcem zpracovává pro správce osobní údaje.

  1. V oblasti stavebních společností může nastat situace, kdy investor díla, požaduje po dodavateli v rámci smlouvy o dílo např. vytvoření databáze všech majitelů pozemků v okolí stavby, kteří budou stavbou dotčeni a kterým investor po dokončení stavby např. vymění okna, databáze bude obsahovat jména majitelů pozemků, včetně kontaktů, čísla pozemků, domů…
  2. Může nastat i situace, kdy  investor požaduje v rámci stavby po zhotoviteli seznam všech subdodavatelů, kteří se budou pohybovat na stavbě, přičemž seznam bude obsahovat kontaktní údaje na jednotlivé osoby a tento seznam bude v průběhu stavby několikrát aktualizován, schvalován apod. Je v těchto případech zhotovitel díla zpracovatelem osobních údajů ve vztahu k investorovi? 
  3. Popřípadě může nastat situace u stavební firmy, kdy by zhotovitel byl ve vztahu k investorovi díla (v tomto případě je investor = objednatel) zpracovatelem osobních údajů?