25. 6. 2024

Role Správce a Zpracovatele ve stavebnictví

Restricted contentKategorie dotazu: DotazRole Správce a Zpracovatele ve stavebnictví
Vladimíra HlouškováVladimíra Hloušková Personál zeptal se před 3 roky

Můj dotaz se týká zpracovatele. Zpracovatel je ten, kdo na základě smlouvy se správcem zpracovává pro správce osobní údaje.

  1. V oblasti stavebních společností může nastat situace, kdy investor díla, požaduje po dodavateli v rámci smlouvy o dílo např. vytvoření databáze všech majitelů pozemků v okolí stavby, kteří budou stavbou dotčeni a kterým investor po dokončení stavby např. vymění okna, databáze bude obsahovat jména majitelů pozemků, včetně kontaktů, čísla pozemků, domů…
  2. Může nastat i situace, kdy  investor požaduje v rámci stavby po zhotoviteli seznam všech subdodavatelů, kteří se budou pohybovat na stavbě, přičemž seznam bude obsahovat kontaktní údaje na jednotlivé osoby a tento seznam bude v průběhu stavby několikrát aktualizován, schvalován apod. Je v těchto případech zhotovitel díla zpracovatelem osobních údajů ve vztahu k investorovi? 
  3. Popřípadě může nastat situace u stavební firmy, kdy by zhotovitel byl ve vztahu k investorovi díla (v tomto případě je investor = objednatel) zpracovatelem osobních údajů?