7. 5. 2021

Zpracování údajů z žádosti o výmaz

PORADNAZpracování údajů z žádosti o výmaz
Vladimíra HlouškováVladimíra Hloušková Personál zeptal se před 3 měsíci

Mohu zpracovat údaje z žádosti klienta o výmaz (dle článku 17 GDPR) osobních údajů z našich systémů?

1 Odpovědi
Jan JirkůJan Jirků Personál odpověděl před 3 měsíci

Osobní údaje subjektu žádajícího o výmaz podle čl. 17 obecného nařízení zpracováváte na základě čl. 6 obecného nařízení odst. 1 písm. c) “zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje”. O této skutečnosti budete subjekt údajů informovat. Souhlas není třeba. O vymazání provedete zápis podle interní směrnice, ve které je mimo jiné uvedeno, jak dlouho budete tento zápis archivovat a jak dlouho budet