Přihlášení

REGISTR POVĚŘENCŮ – VEŘEJNÁ ČÁST

Registrační číslo
Jméno
Město (obec)
Okres
Oblast

Způsob registrace

Vážení pověřenci, 

pokud máte zájem o vaši registraci v Registru pověřenců, postupujte dle níže uvedeného návodu. Na základě vyplnění vašeho souhlasu na přihlášce budou vaše osobní údaje publikovány.

  1. Stáhněte si Žádost o zápis do Registru pověřenců.
  2. Vyplňte své osobní údaje a zaškrtněte ty, které si přejete zveřejnit.
  3. Vyplněnou žádost podepište a zašlete na adresu Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů, z.s. jedním z níže uvedených způsobů.
  4. Po zápisu do Registru pověřenců obdržíte informaci o provedeném zápisu a platební instrukce pro zaplacení ročního poplatku.

Žádost o zápis do Registru pověřenců


Způsoby zaslání žádosti

Zaslání žádosti jako přílohy datové zprávy prostřednictvím IS datových schránek:

  • elektronicky vyplněná žádost, nebo
  • elektronicky vyplněná žádost převedená do pdf a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem

Adresa datové schránky Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů, z.s.: ayzih9g

Zaslání žádosti jako přílohy e-mailu:

  • elektronicky vyplněná žádost převedená do pdf a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem

e-mailová adresa Komory: info@komorapoverencu.cz

Zaslání listinné žádosti jako doporučená zásilka prostřednictvím České pošty

  • fyzicky podepsaná vytištěná elektronicky vyplněná žádost

Adresa pro listinnou komunikaci:

Komora pověřenců pro ochranu osobních údajů, z.s.

Laudova 1386/33

163 00 Praha 6 – Řepy