25. 6. 2024

Nástroje pro vzdálenou výuku

Díky opětovnému uzavření škol a zavedení povinného distančního vzdělávání § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se musí již všechny školy vyrovnávat s online prostředím a výukou na dálku. Musí si udělat přehled o nástrojích, které se nabízí pro distanční výuku, porovnat je, zjistit jejich nedostatky nejen z hlediska výuky, ale také bezpečnosti. Školy v tuto chvíli řeší ochranu osobních údajů i v pro ně dosud neznámých situacích. Školy musí:

 • Posoudit zajištění ochrany osobních údajů daného nástroje, včetně případného předávání osobních údajů do zahraničí;
 • Zapracovat nová zpracování do dokumentace GDPR;
 • Zajistit bezpečnost využívání daného nástroje zaměstnanci školy, a to včetně případného nahrávání výuky a využívání nahrávek.

Vzhledem k tomu, kolik nástrojů je nabízeno, je velmi obtížné se v nich zorientovat. Pro základní seznámení s některými nástroji je určeno toto školení.

 

V průběhu školení získají vaši pracovníci informace týkající se:

 • výběru nástroje vzdálenou výuku
 • zapracování používání nástroje do dokumentace GDPR
 • bezpečnostních pravidel a nastavení uživatelských přístupů u nástrojů ve vlastní správě školy
 • výhod a rizik vybraných nástrojů
 • zásad používání nástrojů pro výuku a zkoušení tak, aby byly dodrženy v maximální míře požadavky na ochranu osobních údajů

Součástí je ukázka práce v jednotlivých vybraných nástrojích při dodržování maximální obezřetnosti.

Délka školení: 2 hodiny

Maximální počet účastníků: do 50 účastníků

Školení bude realizováno prostřednictvím videokonference Google Meet.

Účastník po úhradě poplatku obdrží link k účasti na školení.

Cenové balíčky:

 • do 3 osob: 890,-Kč za osobu
 • nad 3 osoby: 650,-Kč za osobu
 • pro členy Komory: 550,-Kč za osobu

Termíny školení

Přihláška na školení (webový formulář)

Přihláška.doc

Školitel: Mgr. Vladimíra Hloušková