25. 6. 2024

Testování aplikací

 

Testování aplikací je velmi efektivní způsob, jak ukázat přítomnost chyb. Zároveň při testování dochází k verifikaci aplikace, tedy ke zjištění, zda vyhovuje specifikaci. Cílem je:

  • prokázání shody se specifikací testované aplikace,
  • zvýšení důvěry ve správnost testované aplikace,
  • zvýšení důvěry ve funkčnost testované aplikace,
  • zjištění, zda testovaná aplikace odpovídá potřebám zadavatele,
  • zjištění, zda testovaná aplikace je v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Součástí poskytované služby je:

  • konzultační a poradenská podpora zpracování osobních údajů se zaměřením na závazkové vztahů IT,
  • penetrační testování,
  • sociální inženýrství,
  • ověřování aplikací a jeho prostředí, zda jsou v souladu s GDPR.