30. 5. 2024

Akademie pověřence – přihláška, platba a účast

  1. Zákazník odešle vyplněný přihláškový formulář na adresu skoleni@komorapoverencu.cz
  2. Na jeho základě obdrží od Komory zálohovou fakturu obsahující částku k zaplacení a unikátní variabilní symbol.
  3. Po uhrazení fakturované částky, zákazník obdrží e-mailem přístupové údaje k modulu vzdělávacího programu.
  4. Po absolvování modulu vzdělávacího programu. obdrží zákazník fakturu na zaplacenou částku.

Stornování modulu vzdělávacího programu. je možné do 48 hodin před jeho počátkem s poplatkem 50% původní částky ceny modulu.

Přihláška do modulů vzdělávacího programu Akademie pověřenců

Přihláška do modulů vzdělávacího programu Akademie pověřenců.doc